Tuyển dụng

HRMS đang tuyển dụng. Hãy gia nhập với chúng tôi!

Nhằm hỗ trợ cho sự phát triển, HRMS Consulting đang tìm kiếm những ứng viên tài năng

Chúng tôi tuyển dụng đa dạng các vị trí: Từ vị trí tư vấn kỹ thuật (cơ sở dữ liệu, lập trình hướng đối tượng, các công cụ hỗ trợ HCM…) đến vị trí tư vấn Nhân Sự (với kiến thức chuyên sâu về chính sách và quy trình nhân sự)
Kèm theo đó, chúng tôi xem cũng tìm kiếm các vị trí hỗ trợ triển khai: Quản lý dự án, phân tích yêu cầu và tư vấn kỹ thuật

Năng lực chúng tôi cần:

  • Kỹ năng giao tiếp nói và viết. Kỹ năng diễn đạt và nghe là yêu cầu chính đối với vị trí Tư Vấn
  • Tính tự giác khi làm việc nhóm: Điều này thể hiện sự tự tin, tôn trọng, và tinh thần đồng đội
  • Lấy khách hàng làm mục tiêu
  • Sẵn sàng làm việc trong một tổ chức quốc tế: Nghĩa rằng bạn sẵn sàng đi công tác thường xuyên và tiếng anh lưu loát

HRMS Consulting là một tổ chức luôn nhận ra và tưởng thưởng xứng đáng nhân tài.

Drop us an email now at jobs@hrmsconsulting.com if you want to apply.