eLeave – Hệ thống quản lý nghỉ phép

HRMS eLeave là một hệ thống quản lý nghỉ phép 100% được xây dựng trên kỹ thuật Peopletools.

HRMS eLeave được xây dựng để cho phép doanh nghiệp có thể xây dựng kế hoạch và quản lý nhân viên nghỉ phép đơn giản, dựa theo nguyên tắc của từng công ty.

Hệ thống cung cấp những tính năng linh hoạt khi xác định rõ quyền lợi và nguyên tắc cụ thể về việc cộng dồn ngày phép và ngày nghỉ bởi chính sách riêng của công ty. Bằng cách có những trường hợp cá biệt hoặc tất cả ngày nghỉ trong dữ liệu, bạn có thể phân tích những dữ liệu này và nhận ra xu hướng nghỉ phép trong công ty mình.

Như một phần mở rộng trong PeopleSoft HCM, HRMS eleave sẽ tích hợp dữ liệu nhân viên và chương trình quyền lợi nhân viên giúp Nhân Sự dễ dàng quản lý nghỉ phép của nhân viên trong một ứng dụng duy nhất.

Sự mở rộng của hệ thống trả lương toàn cầu sẽ giúp nhân sự vạch rõ tất cả các khoản thu nhập/ khoản bị trừ trong bất kỳ hình thức nghỉ phép nào thông qua hệ thống trả lương toàn cầu của PeopleSoft. Việc tích hợp này cho phép công ty tự động có kế hoạch về thời gian thanh toán lương hoặc không thanh toán các khoản nghỉ không lương

Quản trị nhân sự nhằm cung cấp dữ liệu nhân viên, dữ liệu việc làm, các thông tin  việc làm, dữ liệu về người phụ thuộc

Lịch làm việc và lịch nghỉ phép cho ứng dụng nghỉ phép

Chương trình quyền lợi của từng nhân viên để xác định việc nghỉ phép của nhân viên là hợp lệ hay không.