eFile – Hệ thống quản lý tài liệu online

HRMS eFile là một hệ thống Quản lý File 100% được xây dựng dựa trên kỹ thuật PeopleTools.

HRMS eFile được thiết kế như một Hệ Thống Quản Lý Tài Liệu cho phép công ty dễ dàng lưu trữ tài liệu nhân viên, các thư từ và truy xuất lại khi cần. Việc này giúp tăng năng suất làm việc cho các tổ chức vì nó cho phép các thao tác nghiệp vụ diễn ra nhanh chóng và hiệu quả.

Hệ thống cung cấp tính linh hoạt để có thể phân loại loại tài liệu và tài liệuđược lưu trữ theo thư mục loại tài liệu và các thư mục con của nó.

Lưu trữ và truy xuất hồ sơ trong HRMS eFile an toàn hơn. Hệ thống hỗ trợ tính năng phân quyền truy cập để xác định ai có thể truy cập, xem, và xóa tài liệu của nhân viên.

Quản lý hồ sơ tập trung giúp các doanh nghiệp duy trì, quản lý tất cả tài liệu và thư từ của nhân viên trong một ứng dụng độc lập trong phạm vi hệ thống nhân sự PeopleSoft. Chúng không chỉ tiết kiệm chi phí của việc vận hành bằng giấy tờ rườm rà trước đây, mà còn tiết kiếm thời gian và không gian quí giá của văn phòng.

hệ thống mở rộng của PeopleSoft HCM, hệ thống quản lý phép HRMS eLeave sẽ tích hợp dữ liệu của nhân viên để giúp cho nhân sự dễ dàng quản lý tài liệu của nhân viên trong một hệ thống độc lập.

Phân hệ quản lý nhân sự cung cấp thông tin nhân viên, thông tin công việc và dữ liệu nhân viên cho việc tích hợp.