HCMobilizer

HCMobilizer là một ứng dụng miễn phí sẽ chuyển đổi, hiển thị bất kỳ trang web Oracle Peoplesoft HCM của bạn thành một ứng dụng thân thiện trên thiết bị di động. Ứng dụng mới này có sẵn trên Google Play và App Store.

HCMobilizer hoạt động trên Peoplesoft HCM 9.0 trở lên (Công cụ phiên bản 8.51 trở lên).

Ngoài việc miễn phí, lợi ích của HCMobilizer là bạn không cần thay đổi kiến trúc hay cấu hình PeopleSoft, vì sự thay đổi này không diễn ra tại máy chủ của bạn mà trên thiết bị di động của bạn bằng việc chuyện đổi đơn giản nội dung trang web PeopleSoft thành một ứng dụng thân thiện trên thiết bị di động.

Đừng do dự liên hệ chúng tôi theo hcmobilizer@hrmsconsulting.com nếu bạn gặp phải bất kỳ vấn đề gì với HCMobilizer, để chúng tôi có thể sửa chửa sớm nhất có thể.

Và nếu bạn muốn có một phiên bản gốc hoặc có một phiên bản theo nhu cầu cụ thể, chúng tôi rất vui làm việc với bạn về việc tạo ra một ứng dụng như vậy.

Hãy nhớ rằng HCMobilizer liên tục được cải tiến, vì vậy đừng quên kiểm tra các bản cập nhật.