Hỗ trợ

Là một đội ngũ HRIS chuyên nghiệp, một tổ chức có sức mạnh về con người, chúng tôi tập trung cung cấp dịch vụ cho khách hàng trên toàn cầu.

Dịch vụ hỗ trợ hệ thống thông tin Nhân Sự cung cấp đa dạng lựa chọn theo từng nhu cầu của bạn.

Do có mặt ở nhiều châu lục nên chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ hỗ trợ on-site, off-site and/or offshore trong vòng 24 giờ nếu có yêu cầu.

 

  • cons11
  • int11
  • int21
  • sup1