Dịch vụ bảo trì ứng dụng

Đội ngũ hỗ trợ ứng dụng của chúng tôi cam kết:

– Cung cấp dịch vụ ngoài mong đợi

– 100% khách hàng hài lòng dựa trên thỏa thuận dịch vụ cung cấp

Bảo hành và chất lượng

– Dịch vụ cơ sở hạ tầng

Nhiệm vụ của đội ngũ hỗ trợ ứng dụng là cung cấp những giải pháp hiệu quả mỗi ngày, nâng cao khả năng sử dụng của ứng dụng và cung cấp dịch vụ hỗ trợ cơ sở hạ tầng chất lượng cho doanh nghiệp.

Để đảm bảo chất lượng dịch vụ, chúng tôi hướng khách hàng liên hệ với một nơi duy nhất. HRMS Consulting sẽ giúp bạn:

– Dịch vụ hỗ trợ và bảo trì ứng dụng với sự hài lòng về cấp độ dịch vụ.

Phát triển và duy trì các tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng và quy trình (thực hiện việc kiểm tra và đảm bảo tiến độ bàn giao dự án).

– Đảm bảo chất lượng và bảo hành dự án.

– Thay đổi yêu cầu.

– Quản lý dự án và sửa lỗi dự án.

– Bảo trì máy chủ.

– Quản lý cơ sở dữ liệu.

– Vận hành và điều chỉnh hệ thống.

– Vá lỗi hệ thống và cơ sở dữ liệu.

– Hỗ trợ tại chỗ và từ xa.