Thuê ngoài

Hãy tập trung vào công việc kinh doanh của bạn

Giao phó công việc Nhân Sự cho chúng tôi

Thuê ngoài Nhân Sự ngày càng phổ biến hơn không chỉ vì lý do kinh tế mà còn bởi nhiều lợi ích khác, bao gồm việc giúp chuẩn hóa dịch vụ hơn.

Với dịch vụ HR BPO của chúng tôi sẽ giúp bạn:

  • Giảm chi phí vận hành
  • Tối giản rủi ro tuân theo đúng các quy định
  • Hợp lý hóa các quy trình
  • Tập trung vào những nhiệm vụ chiến lược.

HRMS Consulting sẽ giúp bạn:

Quản lý lực lượng lao động

Quản lý người tài

– Thi hành Chính sách/ Bồi thường

– Thanh toán lương và các khoản thuế

o             Nộp báo cáo theo quy định

o             Tạo tệp tin ngân hàng

o             Báo cáo Dịch vụ công ích/bồi hoàn Nghỉ thai sản

o             Xử lý Hoàn trả/Bồi hoàn

o             Phiếu lương trực tuyến

o             Nộp báo cáo trực tuyến IR8A/IR8S đến IRAS

o             Đăng IR8A/IR8S cho nhân viên