Oracle HCM Services – PeopleSoft / Taleo / Fusion

Cung cấp giá trị cho nguồn nhân lực thông qua các giải pháp cốt lõi tốt nhất từ Oracle.

Dòng đầu tiên của chúng tôi về kinh doanh, tích hợp các sản phẩm và dịch vụ nhân sự của Oracle vẫn là lĩnh vực được lựa chọn của chúng tôi.

Sự kết hợp giữa kiến thức về lãnh vực Nhân sự với kiến thức về các giải pháp Nhân sự của Oracle của chúng tôi và áp dụng các yêu cầu cụ thể của khách hàng, đã cho phép chúng tôi đưa ra các giải pháp mang đến sự tối ưu hóa về Nguồn Nhân lực và củng cố năng suất làm việc.

Là một công ty chuyên về lãnh vực Nhân sự, chúng tôi có kiến thức chuyên sâu về các công nghệ như:

> PeopleSoft là giải pháp tiên phong trong việc Quản Lý Nguồn Nhân Lực. Giải pháp Hoặch Định Nguồn Nhân Lực (ERP) 27 năm tuổi được thiết kế để giải quyết hầu hết các yêu cầu nghiệp vụ phức tạp, cùng lúc cung cấp các giải pháp kinh doanh và công nghiệp toàn diện. Giúp cho các tổ chức tăng năng suất làm việc và đẩy nhanh hiệu suất kinh doanh.

Oracle Dịch vụ Đám mây (Các giải pháp SaaS)

> Taleo cho phép các hãng doanh nghiệp vừa và lớn tuyển dụng các ứng viên hàng đầu với các kỹ năng đúng đắn, sắp xếp họ vào các mục tiêu và nhiệm vụ chính cùng lúc phát triển và khen thưởng họ đúng đắn.

> Fusion được thiết kế dựa trên nền tảng sẵn có, sử dụng các công nghệ tiên tiến nhất và kết hợp với các thông lệ tối ưu từ hàng ngàn khách hàng của Oracle. Được xây dựng bởi 100% ứng dụng kinh doanh tiêu chuẩn mở. Fusion thiết lập tiêu chuẩn mới cho cách chúng ta đổi mới, làm việc và áp dụng công nghệ.

Các nhân viên tư vấn đầy kỹ năng của chúng tôi trên toàn cầu sẽ cung cấp các dịch vụ sau:

– Tái cơ cấu qui trình nghiệp vụ

– Phân tích nghiệp vụ

– Triển khai

– Đào tạo

– Greenfield/Turn-Key products

– Nâng cấp và cập nhật

Chúng tôi đã giúp các tổ chức đáp ứng đầy đủ các yêu cầu liên quan việc lưu trữ hồ sơ online, quản lý chi phí, khai báo nhân viên.