PageUp

Chúng tôi tự hào có giải pháp PageUp trong danh muc những giải pháp HCM SaaS. PageUp có thể lạ với bạn, nhưng với chúng tôi thì không. Đội ngũ phát triển kinh doanh của chúng tôi đã thành công với Pageup trong nhiều năm. PageUp đã chứng minh rằng họ xứng đáng là nơi đáng tin cậy cho mảng Hệ Thống Quản Lý Nhân Tài.

Cùng với nhau, HRMS Consulting và PageUp sẽ giúp bạn tối ưu hóa vốn đầu tư của mình, bằng cách mang đến những đổi mới và linh hoạt cho dự án  nhân sự của bạn

PageUp

PageUp làm cho mọi người dùng phần mềm yêu thích sử dụng nó. Hơn 17 năm qua, PageUp là lựa chọn yêu thích của nhiều nhà tuyển dụng hàng đầu trên toàn cầu trong mảng công nghệ quản lý nhân tài. Được nhìn nhận như một công ty tầm nhìn chiến lược trong quản lý nhân tài, xếp hạng bởi Gartner Magic Quadrant trong năm 2013 và 2014. Sự sáng tạo là một phần của PageUp’s DNA. Những gì họ xây dựng rất đơn giản nhưng thể hiện sự mạnh mẽ của công nghệ, giúp Doanh Nghiệp xây dựng mối quan hệ vững mạnh giữa công ty – nhân viên, và giúp họ thu hút, phát triển, và giữ chân người tài để phát triển kinh doanh. Với giao diện đơn giản và dễ sử dụng, PageUp cung cấp cho bạn khả năng quản lý:

  • Tuyển dụng
  • Năng suất làm việc
  • Bồi thường
  • Hỗ trợ học tập
  • Lộ trình nghề nghiệp
  • Hoạch định kế vị
  • Đánh giá lực lượng lao động

Với một giao diện người dùng đơn giản, giải pháp PageUp giúp bạn:

  • Hiểu sâu hơn về nguồn lực nội bộ và nguồn nhân lực bên ngoài với duy nhất một dữ liệu
  • Quản lý hiệu quả những thông tin về nhân tài và khả năng phát triển của họ
  • Hiểu được nhân sự toàn cầu theo yêu cầu để tùy biến theo tình hình thực tế