Talentsoft

Tối ưu hóa lợi ích của việc thực hiện Talentsoft của bạn với đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm quốc tế của chúng tôi.
Với nhiều chuyên gia tư vấn Talentsoft được chứng nhận trên toàn thế giới, HRMS Consulting là đối tác triển khai Talentsoft tin cậy nhất cả về thiết lập địa phương và quốc tế. Thế mạnh của chúng tôi là:

Kết hợp kinh nghiệm nghiệp vụ và chức năng hệ thống.

Kinh nghiệm đáng kể trong việc triển khai Talentsoft, chủ yếu là trên cấp độ toàn cầu.

Chuyên gia trong tất cả các phân hệ Talentsoft.

TalentSoft một sản phẩm dẫn đầu nổi tiếng tại thị trường Châu Âu có xuất xứ từ Pháp, cung cấp các giải pháp điện toán đám mây toàn diện nhất để quản lý các tài năng.

Hệ thống không chỉ cần có cho các công ty cỡ trung bình mà còn cho các công ty lớn, các doanh nghiệp blue-chip trên tất cả các lĩnh vực để thu hút nhân tài thành công hơn, cải thiện sự tăng trưởng và giữ chân nhân tài. Talentsoft cũng cung cấp một hướng dẫn triển khai theo định hướng kết quả đa năng được kết hợp với phương pháp quản lý dự án của chúng tôi, nghĩa là chúng tôi có thể cung cấp một giải pháp quản lý tài năng toàn diện cho khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Phương thức triển khai RAID của chúng tôi đã kết hợp nhiều giá trị, giúp công ty cải thiện việc thu hút, phát triển và giữ chân nhân tài.

Cám ơn đến giải pháp quản lý tài năng toàn diện và đầy sáng tạo của Talentsoft.