Workday
Workday cung cấp bộ các ứng dụng toàn cầu cho doanh nghiệp của bạn -Từ Nhân sự cho đến
Khối Tài chínhtất cả được chuyển giao qua công nghệ đám mây, và được thiết kế theo cách
bạn làm việc.

 

Workday

Kết hợp kiến thức của chúng tôi về lãnh vực Nhân sự với kiến thức về các giải pháp Workday HR và áp dụng cho các yêu cầu cụ thể của khách hàng  cho phép chúng tôi cung cấp các giải pháp làm tăng sức mạnh lực lượng lao động và tăng năng suất.

Là công ty chuyên về lãnh vực Quản Lý Nguồn Nhân Lực, chúng tôi có kiến thức chuyên sâu về công nghệ các sản phẩm của đối tác:

Workday Quản Lý Nguồn Nhân Lực được thiết kế để đáp ứng sự phát triển của các tổ chức, Workday Quản Lý Nguồn Lực và Nhân Tài giúp tổ chức, tuyển dụng và phát triển nguồn lực toàn cầu của doanh nghiệp.

Workday Phân tích dữ liệu cho phép doanh nghiệp dễ dàng điều chỉnh nguồn dữ liệu có cấu trúc và chưa được cấu trúc và kết hợp chúng vào dữ liệu Workday để đạt được những hiểu biết kinh doanh mới.

 Workday Integration Cloud Các ứng dụng không thể sóng sót nếu hoạt động độc lập. Đó là lý do tại sao Workday đã làm cho nó dễ dàng để xây dựng, triển khai và duy trì việc tích hợp.

• Workday Student được thiết kế cho thế hệ điện thoại di dộng ngày nay, Workday Student là ứng dụng đám mây thực sự đầu tiên trong việc giáo dục đại học.