[Orange HRM] HRMS Consulting đã có mặt tại Hội nghị Orange HRM 2015 tại thành phố New York

Hicham_Orange_HRM

Ra mắt vào năm 2005, Orange HRM là phần mềm quản lý nguồn nhân lực (HRM) mã nguồn mở phổ biến nhất trên thế giới.

Là một đối tác của Orange HRM, HRMS CONSULTING đã có mặt tại OHRMcon 2015 tại thành phố New York vào 2 ngày 1&2 của tháng 10.

Ông Hicham Moudden – CEO của HRMS CONSULTING đã trình bày tổng quan về “sức mạnh của sự gắn kết nhân viên”.

http://www.orangehrm.com