1994

Xuất hiện ý tưởng về xây dựng công ty triển khai hệ thống quản lý Nhân Sự

1995

HRMS Consulting ra đời tháng 12 năm 1995.
 
Hicham Moudden khai sinh ra HRMS Consulting tập trung vào mảng Hệ Thống Quản Lý Nhân Sự.

1996-2000

Đội ngũ HRMS hỗ trợ khách hàng của mình trong việc triển khai các dự án quốc tế trong mảng phát triển nhân sự

2000 – 2001

Đa dạng hóa trong mảng thiết kế web và ERP. Chủ yếu tập trung vào Nhân Sự và hệ thống quản lý nhân sự

2002

Chiến lược phát triển toàn cầu.
 
Mở công ty con của HRMS Consulting đầu tiên ở Singapore

2004

Mở công ty triển khai ở Malaysia, Kuala Lumpur

2005

Mở công ty ở Sydney, Australia

2007

Mở chi nhánh tại USA ở Atlanta, Georgia.

2009

Mở chi nhánh tại Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh

2010

Mở chi nhánh tại Shanghai, Trung Quốc.

Lần đầu tiên làm đối tác với một nhà phân phối Saas Taleo. Qua đó, HRMS Consulting mở rộng khách hàng mục tiêu và việc kinh doanh của mình

2011

Mở chi nhánh tại Ấn Độ (Chennai) Pháp (Grenoble)

HRMS Consulting tìm được một đối tác đa dạng phần mềm như Talentsoft. Một giải pháp tích hợp quản lý nhân tài.

 

2012

HR SAAS diễn ra tại Asia. HRMS  là người tiên phong
HRMS làm đối tác với SAP / Success Factors.
 
Mở chi nhánh tại Paris.

2013

Bắt đầu cung cấp các sản phẩm của Peoplesoft:
 

  • HRMS eClaims
  • HRMS eLeave
  • HRMS HCMobilizer

2014

Tạo ra sản phẩm cải tiến.
HRMS Consulting ra mắt sản phẩm mới: HRMS Connect.

 

Mở chi nhánh tại Melbourne, Australia.
Tháng 9 năm 2014, khai trương công ty tại Amsterdam.