Tư Vấn

Đội ngũ tư vấn tận tâm, giúp bạn thực hiện các chính sách nhân sự một cách tốt nhất dựa trên cách quản lý thực tế.

Đội ngũ tư vấn giàu kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự, cũng như hiểu rõ những giải pháp CNTT và đặc thù nghành nghề sẽ giúp bạn thực hiện và duy trì các chiến lược nhân sự.

Bất kể các kế hoạch kinh doanh và mong muốn của bạn là gì, những kinh nghiệm quản lý thực tế của HRMS Consulting vẫn có thể giúp bạn đạt được. Cho dù là bạn muốn vạch rõ quy trình nhân sự, muốn tổ chức lại quy trình quản lý tuyển dụng, xây dựng lại những tiêu chuẩn đánh giá nhân viên, hay hợp nhất các quy trình để nâng lên tầm quốc tế.

1. Đưa ra những đổi mới về nhân sự dựa trên chiến lược kinh doanh và những thách thức để thiết kế lộ trình nhân sự.

2. Thiết kế những chính sách nhân sự  và chương trình hỗ trợ những đổi mới này.

3. Làm hài hòa và hợp lý hóa các quy trình nhằm đảm bảo công việc quản trị tốt hơn, đồng thời nâng cao hiệu quả phòng nhân sự.

4. Lập ra một tổ chức nhân sự hiệu quả.

5. Vạch ra những chỉ tiêu KPI liên quan.

6. Lựa chọn đúng hệ thống nhân sự.

7. Hỗ trợ những thay đổi trong tổ chức.

 

 • cons1
 • cons2
 • cons3
 • cons4
 • cons5
 • cons6
 • cons7
 • cons8
 • cons9
 • cons10
 • cons11
 • cons12
 • cons13
 • cons14
 • cons15
 • cons16