Dịch vụ hỗ trợ dự án Nhân Sự

Các chuyên gia phân tích có thể mang lại những thông tin giá trị cho những giám đốc nhân sự, đào tạo, tuyển dụng, và những nhà quản lý khác trong việc định nghĩa và chính thức hóa các yêu cầu nghiệp vụ, đảm bảo truyền đạt đúng giải pháp.

Do đó, chuyên gia phân tích nghiệp vụ phải cung cấp các qui trình hoạt động và chức năng chuyên biệt trong quản lý Nhân Sự cũng như các giải pháp kỹ thuật chủ chốt được triển khai bởi phòng CNTT.

Đội ngũ tư vấn của chúng tôi có đầy đủ kiến thức cả về nhân sự lẫn kỹ thuật sẽ cung cấp sự kết nối hiệu quả giữa việc quản lý nhân sự với quản lý CNTT, đảm bảo thành công các dự án Nhân Sự của bạn.