Lựa chọn phần mềm

Đội ngũ tư vấn của chúng tôi tận tâm hỗ trợ doanh nghiệp lựa chọn giải pháp nhân sự phù hợp nhất với nhu cầu của công ty khách hàng

HRMS Consulting sẽ:

Xây dựng “tình huống thực tế” nhằm tăng lợi ích của giải pháp mới cho ban chỉ đạo đầu tư phê duyệt

– Xác định những yêu cầu thực tế trong kinh doanh và chuẩn bị giải pháp/ đấu thầu.

– Danh sách nhà cung cấp

– Theo sát tiến độ đấu thầu

– Tư vấn những yếu tố để đánh giá nhà cung cấp

– Tư vấn chuyên môn